Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 136 ภาคเรียนที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 434
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียน โครงการบริการวิชาชีพเพื่อสถานประกอบการและประชาชนทั่วไป ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 421
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 366
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 291
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 378

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.