Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหารถแต่ง ท่อไอเสียที่ส่งเสียงดังโดย เปลี่ยนท่อไอเสีย ใส่ป้ายทะเบียนรถ ใส่กระจก จำนวนหลายร้อยคัน ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 6
ประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 5
พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 7
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 4
โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ การจัดทำแผนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการจัดทำสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 3
โครงการอบรมให้ความรู้โทษสารเสพติดและตรวจสารเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 5
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นำคณะครู จนท. นร.นศ. ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริษัท ศรีสะเกษ กิจเจริญไทยจำกัด เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 8
โครงการลูกเสือขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 15
ทีมSipotec วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 12
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษร่วมกับสโมสรโรตารีศรีสะเกษ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยมอบเครื่องไตเทียม ให้กับ รพ.ศรีสะเกษ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 15

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.