Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 3
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 11
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 5
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 12
โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 31
พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 20
โครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 18
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 " ศรีสะเกษเกมส์" เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 22
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 44
โครงการอบรม PLC STEM และการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 59

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.