สื่อการสอนสาขาวิชาเชื่อมโลหะ

tra

สื่อการสอนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 1 วิชา ความแข็งของวัสดุ                                                 ครูบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล
 2 วิชา การพัฒนางานด้านระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ครูบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล
 3 วิชา งานฝึกฝีมือ ครูบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล
 4 วิชา โลหะวิทยาเบื้องต้น ครูบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล
 5 วิชา งานทดสอบวัสดุ ครูบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล
 6 วิชา วัสดุประสารงานเชื่อม ครูบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล
 7 วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น                  ครูตะวันรุ่ง  รัตนอุไร
 8 วิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ครูบุญชรัสมิ์  ธนัชมนตรีวิศาล
 9    
 10