Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 20
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 23
เลือกตั้งนายก อวท.ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 19
ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 20
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 28
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 41
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 46
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 68
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 60
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางนลินี เดชวัน 57

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.