Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 9
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 21
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เขียนโดย นางสรัญภัฏฐ์ เนื้อนวล 14
รับฟังผลการตรวจสุขภาพ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 249
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 220
วันปิยมหาราช เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 227
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 242
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 253
เลือกตั้งนายก อวท.ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 220
ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 161

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.