ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทยครั้งที่ 6

 

 

25

 

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทยครั้งที่ 6 กลุ่มการแข่งขันทักษะฝีมือช่างเชื่อม(Welding Skill Competition) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ