Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

โครงการวันวิสาขบูชา

 

1

 

นายพัสกร  คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันวิสาขบูชา เพื่อฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์ ในวันที่ 25 พ.ค. 2561 ณ วัดป่าศรีมิ่งเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.