โครงการวันวิสาขบูชา

 

1

 

นายพัสกร  คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันวิสาขบูชา เพื่อฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์ ในวันที่ 25 พ.ค. 2561 ณ วัดป่าศรีมิ่งเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด