โครงการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ

5

 

นายพัสกร  คำเพราะ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ใน วันที่ 30 พ.ค 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ(เขต 2) 

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด