Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 269
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 287
เลือกตั้งนายก อวท.ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 246
ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 179
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 218
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 190
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 215
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 210
โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 239
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 179

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.