Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 252
โครงการวันวิสาขบูชา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 273
ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทยครั้งที่ 6 เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 213
กิจกรรมมอบป้ายฐานการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เขียนโดย นางสาวกุลธิดา แสงใส 229
Open House 2018 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 513
ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรดุลย์ ทองเต็ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง “ทักษะการเชื่อม GRAW & SMAW & GMAW” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 524
กิจกรรมเดินทางไกล - เข้าค่ายลูกเสือ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 546
รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 496
งานวันครู ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 521
เข้าร่วมโชว์ผลงาน “เทรนเนอร์จักรยานผลิตไฟฟ้า” โดยทีมสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในโครงการอาชีวะโชว์พราว R-CHEVA SHOWPOE PROJECT เขียนโดย นางสาวรุ่งนภา กาหาวงศ์ 479

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.