Get Adobe Flash player

ลิงค์น่าสนใจ

1

eoffice

4

7

8

9

11

12

13

 

facebook

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการถวายเทียนพรรษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 386
โครงการกีฬาสีภายใน (SIPOTEC GAME 2016) เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 468
โครงการวันลอยกระทง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 390
แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 401
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 370
โครงการไหว้ครูและบวงศรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 397
โครงการประกวดวงดนตรี โฟล์คซอง เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 513
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิทยาศาตร์ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 417
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 442
กิจกรรมชมรมดนตรี เขียนโดย นายชัชชัย กาหาวงศ์ 386

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ   อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ

Website : www.sipotec.ac.th  FB : www.facebook.com/sipotecsskpc

E-mail : bear_2536@hotmail.com  Tel. 045-611899

Copyright © 2016. All Rights Reserved.